JAVNO PISMO ŽUPANU

Spoštovani župan dr. Gregor Kovačič,
člani upravnega odbora ter strokovni delavci Košarkarskega kluba Plama-pur izražamo nestrinjanje s potekom obnove košarkarskega igrišča v športnem parku Nade Žagar (v nadaljevanju: igrišča) in z ravnanjem s športno dediščino občine Ilirska Bistrica. Temu se pridružujejo številni občani in občanke, kateri v minulih dneh naslavljajo svoje nestrinjanje na predstavnike kluba.

Na tem igrišču je v 60. letih minulega stoletja domači klub igral prvo republiško ter prvo zvezno Jugoslovansko ligo, kar je še vedno največji uspeh moštvenih športov v Ilirski Bistrici. Kot ugotavljajo košarkarski zanesenjaki s pomočjo FIBA (mednarodna košarkarska organizacija) obstaja velika verjetnost, da je imela Ilirska Bistrica med prvimi v Evropi svetlobne odštevalnike napada, pritrjene na nosilne konstrukcije košev. Na igrišču so košarko igrale številne generacije športnikov, mnogi med njimi so pustili neizbrisen pečat v zgodovini bistriškega športa, košarkarskega kluba Lesonit ter naslednika, Košarkarskega kluba Plama-pur.

Z navedenim ste tako Vi, kot vaši bližnji sodelavci, med njimi tudi bivši košarkar KK Plama-pur, gotovo seznanjeni. Vsled temu je bilo pričakovati prenovo dostojno zgodovini in pomenu igrišča; restavriranje nosilnih konstrukcij košev, zamenjava tabel in obročev, zamenjava in nadgradnja podlage, ureditev okolice igrišča.

Namesto naštetega ste nosilne konstrukcije košev, enega od simbolov športnega parka in predmetnega pričevalca zgodovine, zamenjali z osnovno enocevno konstrukcijo, pregibne obroče, kakršne ob montaži pred več kot tridesetimi leti ni imela marsikatera dvorana, ste zamenjali z nepregibnimi, asfaltno podlago pa z asfaltno, na kateri se že kažejo nepravilnosti pri izvedbi. Navedeno smatramo za razvrednotenje in nespoštovanje zgodovine bistriškega športa, še posebej košarke.

Pozdravljamo vašo prakso preverjanja javnega mnenja vezanega na investicije v občini z anketami, zato toliko bolj preseneča, da pred obnovo igrišča niste preverili ne javnega, ne mnenja košarkarskih delavcev. Podpiramo koriščenje nepovratnih sredstev, s pomočjo katerih so bila opravljena dela na igrišču, vendar ne z namenom povzročanje nepovratne škode. Slednje v aktualnem primeru še ni.

Na Vas zato naslavljamo pobudo za ustanovitev delovne skupine za obnovo košarkarskega igrišča v športnem parku Nade Žagar, s ciljem popravka prej omenjenih del, v sestavi predstavnikov občine in KK Plama-pur, kot moralnega skrbnika zgodovine in razvoja bistriške košarke.

Ob navedenem obsegu prenove, s poudarkom na vrnitev restavrirane nosilne konstrukcije košev na prejšnje mesto, v sklopu ureditve okolice predlagamo umestitev spominske plošče, na kateri bo navedena zgodovina igrišča in uspehov na njem, v čast preteklim ter v poduk bodočim generacijam, s ciljem ohranjanja dediščine in v izogib razvrednotenju slednje.
V pričakovanju termina sestanka s ciljem dogovora o nadaljnjem postopanju, Vas lepo pozdravljamo.
Športni pozdrav,

V imenu upravnega odbora KK Plama-pur Ilirska Bistrica, Tomaž Slavec, predsednik kluba

Leave a comment